Hur kollar jag min VIDK mail?


Så här gör du för att kolla mejlen direkt via din webläsare

Gå in på: webmail.vidk.se

Skriv in E-post adress, ex: namn@vidk.se
Ange Lösenord, ex: hemligt

Så här gör du för att kolla mejlen via en klient på datorn eller via en padda eller smartphone

Skapa ett nytt konto och ställ in följande: 

Kontonamn: Valfritt, ex: Namn hos VIDK 
Namn: Valfritt, ex: Förnamn Efternamn 

E-post adress: namn@vidk.se
(utgående e-postserver) IMAP server: mail.vidk.se
(inkommande e-postserver) SMTP server: mailcluster.loopia.se Port:587 kryssa i att servern kräver autentisering
Användare ID: namn@vidk.se (samma som e-post adressen)
Lösenord: Hemligt (du får bestämma själv när vi lägger upp ditt konto)

Kryssa i ”kom ihåg lösenord”. Glöm ej att kryssa i autentisering för utgående server
Lycka till med mejlandet!